สวัสดี

FSA เดินวิจัย หลังผู้บริโภคกลัวอาหารนาโนจะเหมือน GMO

แชร์:
Favorite (38)

4 พฤษภาคม 2554

 

FSA เดินวิจัย หลังผู้บริโภคกลัวอาหารนาโนจะเหมือน GMO

                แนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีกำลังขยายตัไปในหลายอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหารก็เช่นเดียวกัน ซึ่งมีการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตให้อาหารมีคุณสมบัติดีขึ้นจากเดิม แต่กลุ่มผู้ผลิตอาหารด้วยนาโนเทคโนโลยีกลับต้องประสบปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจของผู้บริโภคในประเด็นด้านความปลอดภัยอาหารที่ผลิตหรือมีส่วนผสมจากอนุภาคนาโน (Nanoparticle) เช่นเดียวกับกรณีของอาหาร GMO

                ดังนั้นหน่วยงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (Food Standard Agency: FSA) จึงดำเนินการศึกษาเรื่อง “การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารนาโน” ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจถึงประโยชน์และโทษของการใช้เทคโนโลยีนาโนในอุตสาหกรรมอาหาร

•  ความหมายของอนุภาคนาโน (Nanoparticle)

                สิ่งแรกที่ต้องทำในการศึกษาครั้งนี้คือ การหาคำจำกัดความของ “อนุภาคนาโน” เนื่องจากทุกวันนี้ไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งเรื่องของขนาด ลักษณะ ข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความวิตกกังวลและไม่มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารนาโน

•  ความมั่นใจในอาหารนาโน

                อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการใช้เทคโนโลยีนาโนอย่างแพร่หลาย เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หรือใช้ตรวจวัดคุณภาพอาหารภายในบรรจุภัณฑ์และผู้บริโภครู้สึกถึงความปลอดภัยมากกว่าการบริโภคอาหารนาโน คงเป็นเพราะอาหารนั้นเข้าสู่ร่างกายได้ตรงจากบรรจุ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527