สวัสดี

ประเทศในภูมิภาคเอเชียต่างตรวจสอบสินค้าอาหารที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นอย่างเข้มงวด ภายหลังจากวิกฤตการณ์สามกัมมันตภาพรังสีจนเกิดการรั่วไหล สืบเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

แชร์:
Favorite (38)

30 กันยายน 2558

ประเทศในภูมิภาคเอเชียต่างตรวจสอบสินค้าอาหารที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นอย่างเข้มงวด ภายหลังจากวิกฤตการณ์สามกัมมันตภาพรังสีจนเกิดการรั่วไหล

สืบเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

                ภายหลังจากการระเบิดของเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้า อันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่น ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันภาพรังสีสู่สิ่งแวดล้อมจนนำไปสู่การประกาศสภาวะฉุกเฉิน และอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง จึงเกรงกันว่าสินค้าอาหารที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นจะปนเปื้อนไปด้วยสารกัมมันตภาพรังสี หลายประเทศจึงต้องมีมาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับสถาการณ์ดังกล่าว

                สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ได้ยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น โยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอาหาร เพื่อคัดกรองสินค้าที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี และควบคุมไม่ให้ถูกกระจายสู่ท้องตลาด เพื่อจำกัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

                สิงคโปร์โดยหน่วยงาน Agri-Food & Veterinary Authority หรือ AVA กล่าวว่าสินค้าที่ส่งออกมาจากญี่ปุ่นก่อนวันที่ 11 มี.ค 54 ยังมีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค เนื่องจากส่งออกมาก่อนที่เตาปฏิกรณ์ปรมณูจะระเบิด เช่นเดียวกันกับสินค้าอาหารจากญี่ปุ่นที่วางจำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้

                สำหรับสินค้าที่ส่งออกมาจากญี่ปุ่นหลังวันดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสด ไม่ว่าจะเป็น อาหารทะเล ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ต้องได้รับการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีให้มั่นใจว่าปลอดภัยก่อนอนุญาตให้จัดจำหน่ายได้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527