สวัสดี

สหภาพยุโรปออกโลโก้อาหารท้องถิ่นเริ่มสร้างอาหารอย่างยั่งยืน

แชร์:
Favorite (38)

26 มกราคม 2554

 

สหภาพยุโรปออกโลโก้อาหารท้องถิ่นเริ่มสร้างอาหารอย่างยั่งยืน

                สหภาพยุโรปเตรียมออกโลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในท้องถิ่น (Local food logo) เป็นหนึ่งในนโยบายการปรับสมดุลระหว่างสินค้าอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโ เป็นหนึ่งในนโยบายการปรับสมดุลระหว่างสินค้าอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคที่ตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

                โดยทั่วไปปริมาณสินค้าอาหารที่ถูกผลิตจะจำหน่ายอยู่ในท้องถิ่นประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณการผลิตอาหารโลก (world food production) แต่ในสหภาพยุโรปมีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่ถูกจำหน่ายในท้องถิ่น โดยจะเน้นตอบสนองความต้องการในตลาดขนาดใหญ่และภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นส่วนใหญ่

สาระสำคัญของ Local food logo

Local food logo เป็นมาตรการสมัครใจสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตและจำหน่ายในพื้นที่เดี่ยวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมีระหว่าง 30 – 50 กิโลเมตร อย่างไรก็ดี สินค้าที่มีการผลิตและวางจำหน่ายทั่วประเทศ ถ้าต้องการใช้ Local food logo จำเป็นจะต้องระบุฉลากและใช้บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างจากสินค้าเดิมเพื่อป้องกันผู้บริโภคเข้าใจผิด

ประโยชน์จากLocal food logo

                คณะกรรมการยุโรปยอมรับว่า การใช้ Local food logo ไม่ได้ต้องการเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่จำหน่ายในท้องถิ่น หากแต่ต้องการสร้างความแข็งแกร่งของระบบอาหารในท้องถิ่น (local food system) เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527