สวัสดี

สินค้าพืชผักไทยไป EU ยังมีปัญหา RASFF แจ้งพบสารตกค้าง

แชร์:
Favorite (38)

27 มกราคม 2554

สินค้าพืชผักไทยไป EU ยังมีปัญหา RASFF แจ้งพบสารตกค้าง

                สินค้าพืชผักสดจากไทยส่งออกไปยังสหภาพสุโรป มีปัญหาการพบสารกำจัดสัตว์ตรูพืชตกค้าง อย่างต่อเนื่อง ทั้งชนิดที่ทางสหภาพยุโรปต้องห้าม (banned) หรือสารที่อนุญาตให้ใช้ แต่ตกค้างในปริมาณที่สูงกว่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่อนุญาติ หรือที่เรียกกันว่า  Maximum Residue Limit (MRL) จึงถือเป็นความท้าทายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อรักษาชื่อเสียงความเป็น “ครัวของโลก” ให้อยู่กับประเทศไทยตราบนานเท่านาน

                หลังจากข่าวปัญหาสุขอนามัยพืชในสินค้าผักสดของไทยที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปหรือ EU นำไปสู่การเจรจาขอหยุดส่งออกสินค้าพืชผักชนิดที่เป็นปัญหาเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 โดยการประกาศชะลอการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชในสินค้าที่เป็นปัญหาดังกล่าว และกำลังอยู่ในช่วงรอคำยืนยันจาก EU ถึงมาตรการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก 100% เพื่อให้สินค้าที่ไม่มีปัญหาสามารถส่งออกได้

                แต่ยังคงพบสินค้าที่มีปัญหา หลุดรอดการตรวจสอบและระบบเอกสารที่รัดกุมไปได้อีกแล้ว โดยกรมการค้าต่างประเทศได้รับแจ้งจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศประจำสถาเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ ว่าได้รับรายงานจากระบบแจ้งเตือนภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปหรือ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ในระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2554 โดยแจ้งว่าพบการตกค้างของสารกำจัดสัตว์ตรูพืชในผักสดจากไทย ดังนี้

                -  สาร carbofuran ปริมาณ 1.2 ppm ในสิค้าพริกแดง  (red chili peppers)

                -  สาร carbofuran ปริมาณ 0.59 ppm และสาร methomyl  ปริมาณ 1.1 ppm

                  ในสินค้าพริกหยวกแดง (red peppers)

                -  สาร omethoate ปริมาณ 0.19 ppm ในสินค้ามะเขือ

                -  สาร chlorpyriphos ปริมาณ 3.0 ppm และสาร endosulfan ปริมาณ 0.35 ppm

                     ในสินค้าใบสาระแหน่  (chilled peppermint)

                จึงต้องย้ำเตือนผู้ส่งออกกันอีกครั้ง ในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเข้มงวด ให้มั่นใจก่อนส่งออก เพื่อไม่ให้เสียชื่อและเสียหายกันทั้งประเทศ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527