สวัสดี

แคนาดาเตรียมปรับระเบียบการแสดงฉลาก Allergen ใหม่

แชร์:
Favorite (38)

2 มีนาคม 2554

 

 

                รัฐบาลแคนาดาประกาศปรังปรุงระเบียบการแสดงฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข (Health Canada) พบว่าเด็กชาวแคนาดาร้อยละ 5-6 และผู้ใหญ่กว่าร้อยละ 3-4 เสี่ยงต่อการแพ้อาหารซึ่งส่งผลต่อการเกิดภาวะ Celiac disease หรืออาการปวดท้องอย่างรุนแรง ท้องเสีย อ่อนเพลีย และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งพบได้ในคมที่แพ้อาหารบางชนิด ดังนั้นจึงประกาศให้อากหารที่มีส่วนประกอบที่อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ต้องแสดงให้ผู้บริโภคทราบบนฉลาก โดยบังคับเป็นกฎหมายครั้งแรกในปี 2537

                สำหรับระเบียบใหม่นี้ได้กำหนดสินค้าอาหารที่มีส่วนประกอบที่เสี่ยงให้เกิดการแพ้ ได้แก่ กลูเต็น (Gluten) ซัลไฟต์ (Sulphite) ถั่วลิสง (Peanut) ไข่ (Egg) นม (Milk) ถั่ว Nuts ข้าวสาลี (Wheat) ถั่วเหลือง (Soy) งา (Sesame) อาหารทะเล (Seafood) และ มัสตาร์ด (Mustard) ต้องแจ้งให้ทราบบนฉลากโดยระบุข้อความว่าเป็นส่วนประกอบที่เสี่ยงต่อการแพ้ด้วยคำว่า “Contains: .....” ในการแสดงฉลากทุกครั้ง และผู้ผลิตต้องแสดงข้อความดังกล่าวอย่างชัดเจนโดยไม่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดและสับสน ทั้งนี้ระเบียบใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

                การแพ้อาหารพบได้บ่อยในชาวตะวันตก หลายประเทศจึงเข้มงวดกับการแสดงฉากอาหารที่มีส่วนผสมที่เสี่ยงต่อการแพ้ เพราะหากไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนอาจส่งผลให้ผู้บริโภคถึงแก่ชีวิตได้ Allergen Labeling Regulation จึงเป็นระเบียบที่แคนาดามุ่งหวังในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศตามบทบัญญัติ Consumer Product Safety Act ซึ่งโดยทั่วไปสินค้าอาหารในภาชนะบรรจุที่ส่งออกไปต่างประเทศต้องแสดงข้อมูลส่วนประกอบที่เสี่ยงให้เกิดการแพ้บนฉลากอาหารเป็นปกติอยู่แล้ว ระเบียบใหม่นี้จะช่วยให้การแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ความชัดเจนและครอบคลุมชนิดอาหารมากขึ้น

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527