สวัสดี

ฮ่องกงปรับกฎระเบียบการนำเข้า Poultry egg

แชร์:
Favorite (38)

9 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

ฮ่องกงปรับกฎระเบียบการนำเข้า Poultry egg

                FEHD’ ของฮ่องกงอยู่ระหว่างแก้ไขระเบียบการนำเข้าเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่   ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Bill) และคาดว่า    จะผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติฮ่องกงภายในปี 2554

                กฎระเบียบใหม่จะมีการปรับเปลี่ยนคำจำกัดความของคำว่า “Poultry egg” ให้ครอบคลุมถึงไข่ของสัตว์ปีกทั้งที่มีเปลือก/ปอกเปลือกแล้ว ซึ่งนำมาบริโภค ได้แก่ ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ไก่งวง ไข่ห่าน และไข่นกชนิดต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งไข่ดิบ ไข่แดง ไข่ที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารและไข่กึ่งสุก แต่ไม่รวมถึงไข่ผง ไข่สุก และไข่ที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรช์

                หากกฎระเบียบมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ส่งออกไทยต้องขอใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) จากกรมปศุสัตว์เพื่อใช้ประกอบการนำเข้าสินค้า ณ ด่านนำเข้า โดยในใบรับรองต้องระบุข้อมูลดังนี้

                1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขทะเบียนฟาร์ม

                2. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขทะเบียนโรงงานแปรรูป

                3. วันที่ผลิต

                4. ประเภทไข่

5. ข้อความระบุว่าสินค้ามาจากเขตปลอดโรคไข้หวัดนก หรือผลิตภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE              Terrestrial Animal Health Code2 และ ผ่านกรรมวิธีการผลิต เก็บรักษาและขนส่งอย่างถูกสุขลักษณะตามข้อกำหนดของประเทศผู้ส่งออก

 

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527