สวัสดี

จีนแบนการใช้สารฟอกขาว Benzoyl และCalcium Peroxide ในการผลิตแป้ง

แชร์:
Favorite (38)

8 มีนาคม 2554

 

จีนแบนการใช้สารฟอกขาว Benzoyl และCalcium Peroxide ในการผลิตแป้ง

กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health:MOH) ร วมกับคณะกรรมการด&านมาตรฐานและเทคโนโลยีวัตถุเจือปนอาหารแห่งชาติจีน (NationalFood Additives Standardization &Technology Committee: NFASTC) เตรียมประกาศห้ามใช้สารฟอกขาว Benzoyl peroxide (BPO) และ Calcium peroxide ในการผลิตแป้งชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแป้งงขข้าวจ้าว แป้งสาลี หรือแป้งข้าวโพด เนื่องจากทำการวิจัยพบว่าสารดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต่อการผลิตและอาจมีอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ผลการวิจัยจาก NFASTC แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการผลิตแป้งสำหรับบริโภคของภาคอุตสาหกรรมในจีนมีความทันสมัยและดีเพียงพอที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์แป้งมีสีขาวเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการผลิตอาหาร จึงไม่มีความจำเป็นต้องเติมสารฟอกขาวให้แป้งมีสีขาวมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่าผลิตภัณฑ์แป้งชนิดต่างๆ ปะปนด้วยเศษผงปูนขาว (Pulverized lime) มากถึงร้อยละ 30 ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ซึ่งผลจากงานวิจัยดังกล่าวทางกระทรวงสาธารณสุขจะนำมาใช้เป็นเหตุผลในการสั่งห้ามใช้สารทั้ง 2 ชนิดนี้

                ปัจจุบันจีนมีโรงงานผลิตแป้งกว่า 100 โรงงาน ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ยกเลิกการใช้ BPO ในการผลิตแม้ว่าตามกฎหมายการใช้วัตถุเจือปนอาหารจะอนุญาตให้ใช้ BPO เพื่อเป็นสารฟอกขาว (BBleaching or whitening agent) ในอาหารได้ไม่เกิน 0.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทั้งนี้จีนจะประกาศห้ามใช้ Benzoyl peroxide (BPO) และ Calcium peroxide เป็นสารฟอกขาวในการผลิตแป้งอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 นี้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527