สวัสดี

USFDA เตรียมปรับรูปแบบ Nutrition Facts สำหรับชาวอเมริกัน

แชร์:
Favorite (38)

7 ธันวาคม 2553

การวิจัยของสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ US Food and Drug Administration (USFDA)

ในประเด็นรูปแบบฉลากโภชนาการ (Nutritionfacts) ที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการสำหรับผู้บริโภคชาวอเมริกันในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานฯ นำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงระเบียบการนำเศนอข้อมูลด้านโภชนาการของสินค้าอาหารบนหีบห่อที่ผู้บริโภคสามารถอ่านเข้ามใจได้ง่าย ม่ซับซ้อน และเหมาะสมกับความต้องการสารอาหารของร่างการในแต่ละวัน

ข้อมูลจากการสำรวจพบว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ต้องการฉลากโภชนาการที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพมากขึ้น โดยน้นให้บ่งบอกค่าพลังงานในหน่วยแคลอรี่ (Calories) ซึ่งคำนวณเป็นร้อยละปริมาณที่แนะนำต่อวัน (Percentage of daily) พร้อมกับปริมาณที่ควรบริโภคต่อหน่วย (Serving size or serving per container)  ของอาหารในแต่ละภาชนะบรรจุให้เห็นอย่างชัดเจนเนื่องจากชาวอเมริกันมักประสบปัญหาเรื่องของโรคอ้วนซึ่งมีสาเหตุจากการบริโภคอาหารเกินปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการพลังงานของร่างกายในแต่ลัวัน

                ผลารวิจัยในครั้งนี้ FDA จะนำไปใช้ในการปรับปรุงระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากโภชนาการในสินค้าอาหารที่จำหน่ายในประเทศ โยหลังจากปิดรับข้อคิดเห็นในเดือนธันวาคม 2553 แล้ว จะประกาศเป็นแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวภายในกลางปี 2554 ซึ่งผู้ประกาศการส่งสินค้าอาหารสำเร็จรูปไปสหรัฐฯ ควรติดตามผลการวิจัยในครั้งนี้เนื่องจากอาจทำให้ต้องเปลี่ยนฉลากอาหารใหม่ได้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527