สวัสดี

“สหภาพยุโรปออกกฎหมายสำหรับการอธิบายรายละเอียดของทุกสินค้าที่นำเข้าหรือสหภาพยุโรป (Cargo Declaration)โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2554”

แชร์:
Favorite (38)

19 ตุลาคม 2553

 

 

                “สหภาพยุโรปออกกฎหมายสำหรับการอธิบายรายละเอียดของทุกสินค้าที่นำเข้าหรือสหภาพยุโรป (Cargo Declaration)โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2554”

                ในวันที่ 1 มกราคม 2554 สหภาพยุโรปจะบังคับใช้ข้อกำหนดการแจ้งรายละเอียดสินค้าที่จุดแรกของการนำเข้า ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมการนำเข้าแห่งสหภาพยุโรป (European Import Control Systems: ICS) เพื่อลดความเสี่ยงในการนำเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง (high risk goods)

ประเภทสินค้า

                สินค้าทุกชนิดที่ผ่านเข้าสู่สหภาพยุโรปต้องแจ้งรายละเอียดสินค้า (declaration) โดยไม่คำนึงปลายทางของสินค้า โดยจะรวมถึงสินค้าที่ยังเหลืออยู่บนเรือเพื่อส่งไปยังจุดหมายที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป (non EU destination) หรือการขนถ่ายทางเรือ (transshipments)

(รายละเอียด http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:360:0064:0125:EN:PDF)

ขั้นตอนการแสดงรายละเอียดสินค้า

                สำหรับมินค้าที่ไม่ได้นำเข้าสหภาพยุโรป (non EU cargo) จะอยู่ภายใต้ Safety and security legislation ตามระบบการควบคุมการนำเข้า (Import Control System: ICS) กำหนดให้ผู้ขนส่งตัวแทนผู้มีอำนาจ (authorized representative)  หรือองค์กรภายนอก (Third party) กรอกข้อมูลก่อนการนำเข้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า  Entry Summary Declaration (ENS)

                จากนั้น ENS จะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ศุลกากรในท่านำเข้าสินค้าจุดแรก (first port) โดยไม่คำนึงว่าสินค้าดังกล่าวจะระบายออกที่จุดนี้หรือไม่ก็ตาม

ข้อมูลที่ต้องการกรอกใน ENS

                • Shipper (name and address)

• Consignee (name and address)

• Notify/3rd Party (name and address)

• Definite description of good

• HS-Code/ customs tariff number (6 digits)

• Number and commodity of packages

 

• Marks

• Container number (FCL)

• Gross weight

• UN dangerous good code (actual weight per UN No.)

ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมใน http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:360:0064:0125:EN:PDF

และEarly Warning Report * Food Intelligence Center S

 

.

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527