สวัสดี

ญี่ปุ่นเตรียมบังคับติดฉลาก Trans fat

แชร์:
Favorite (38)

1 พฤศจิกายน 2553

 

 

ญี่ปุ่นเตรียมบังคับติดฉลาก Trans fat

                Japan.s Consumer Affairs Agency  หรือ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคญี่ปุ่นเรียกร้องให้ผู้ประกอบการด้านอาหารบอกปริมาณไขมัน Trans fat บนฉลากอาหารอย่างสมัครใจ โดยออกร่างแนวทางปฎิบัติการติดฉลากบอกปริมาณ Trans fat เมื่อวันทที่ 8 ตุลาคม 2553 และวางแผนจะออกแนวทางปฎิบัติฉบับสมบรูณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ แนวทางปฎิบัตินี้กำหนดให้ระบุปริมาณไขมัน Trans fat ต่อ 100 กรัม หรือต่อหน่วยบริโภค (Trans fat amounts per 100 g or per serving in order) เพื่อลดคความเสี่ยงของโรคหัวใจ       (to reduce the risk of cardiac disease)

                เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะเลือกรับประทานอาหารแบบตะวันตกมากขึ้น จึงเพิ่มโอกาศที่จะได้รับไขมันชนิดทรานส์ในปริมาณที่สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านสุขภาพของประชานชนในอนาคตหลายหน่วยงานจึงได้เรียกร้องผู้ผลิตอาหารในประเทศแจ้งปริมาณไขมันชนิดทรานส์ไว้บนฉลากโดยสมัครใจ

                อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สั่งสินค้าอาหารญี่ปุ่นอาจต้องเตรียมทำฉลากระบุปริมาณไขมันชนิดทรานส์ว้าล่วงหน้า แม้ว่าจะทำให้มีค่าใช่จ่ายที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งไม่ได้บังคับเป็นกฎหมายแต่หากเป็นความต้องการของผู้บริโภคในญี่ปุ่นอาจเรียกร้องให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ในอนาคต

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527