สวัสดี

ซาอุฯ ประกาศมาตรการควบคุม และกำจัดหนอนเจาะผลมะเขือเทศ

แชร์:
Favorite (38)

7 ธันวาคม 2553

 

 

ซาอุฯ ประกาศมาตรการควบคุม และกำจัดหนอนเจาะผลมะเขือเทศ

“ กระทรวงเกษตรแห่งราชอาณาจักชาอุดิอาระเบียขอความร่วมมือประเทศผู้ส่งออกพืชผักเข้าสู่ซาอุดิอาระเบียกำหนดมาตรการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชประเภท Tuta Absoluta

ซาอุฯ ประกาศมาตรการควบคุมและกำจัดหนอนเจาะผลมะเขือเทศ

                สำนักงานมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กรัทรวงพาณิชย์ส่งจดหมายแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาหารทั่วประเทศถึงมาตรการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชประเภท หนอนเจาะผลมะเขือเทศ หรือหนอนชอนใบ (Tuta Absoluta) ของกระทรวงเกษตรแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

                พร้อมกับขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าพืชในวงศ์ไม้มะเขือ )! (Solanaceae) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเขือเทศ ซึ่งปลอดแมลงศัตรูพืชดังกล่าวโดยขอให้การส่งออกสินค้าพืชผักไปยังซาอุดิอาระเบียต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพอนามัย

(certificate of health)  แนบไปกับการส่งออกทุกครั้ง

                สำหรับการออกหนังสือรับรองคุณภาพและอนามัยของไทย ดูแลโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอาหารและผลิตผลทางการเกษตร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้ากรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์ 0-2940-7474

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527