สวัสดี

EFSA เผยรายงาน PCBs ในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

11 สิงหาคม 2553

EFSA เผยรายงาน PCBs ในอาหาร

            หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) เผยรายงานการสำรวจตัวอย่างสินค้าอาหารจำนวนกว่า 11,000 รายการที่สุ่มใน 20 ประเทศ สมาชิก ยุโรป พบว่า สินค้าอาหารที่มีระดับการปนเปื้อนของ non dioxin-like polychlorinated biphenyls (NDL PCBs) มากที่สุดได้แก่ ปลา น้ำนมดิบ และผลิตภัณฑ์จากไข่และนม ส่วนสินค้าที่มีระดับการปนเปื้อนน้อยได้แก่ผลิตภัณฑ์จำพวกผักและผลไม้

           

Polychlorinated biphenyls  หรือ PCBs  เป็นสารพิษที่สามารถสะสมได้ทั้งในสิ่งแวดล้อม และ ร่างกายของคนและสัตว์ เป็นผลจากกระบวนการในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้างรวมถึงผลิตภัณฑ์พลาสติก และส่งผ่านห่วงโซ่อาหารมายังคนและสัตว์ทางการบริโภคซึ่งผลการวิจัยระบุว่า PCBs เป็นสารก่อมะเร็ง

 

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission) เร่งหารือเพื่อกำหนดระดับสูงสุดของผลรวม สาร PCBs 6 คอนจีเนอร์ ได้แก่ PCB-28, 52, 101, 138, 153 และ 180 ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอาหารสัตว์

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527