สวัสดี

ระเบียบการติดฉลากสัตว์น้ำของสหภาพยุโรปใกล้บังคับใช้

แชร์:
Favorite (38)

9 กันยายน 2553

ระเบียบการติดฉลากสัตว์น้ำของสหภาพยุโรปใกล้บังคับใช้

            สหภาพยุโรปเป็นผู้นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในตลาดโลกโดยมีมูลค่าประมาณ 55,000ล้านยูโร แต่ผลผลิตจากการทำประมงหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยังไม่พอเพียงพอกับความต้องการ สหภาพยุโรปจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าสูงถึง 60% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก1.6 ล้านตัน ภายในปี 2573 ซึ่งส่งผลทำให้อุตสาหกรรมประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวืน้ำของสหภาพยุโรปอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากสินค้านำเข้าที่มีมาตรฐานการผลิตต่ำกว่า ฉะนั้นการติดฉลากสินค้าสัตว์น้ำที่แสดงข้อมูลคุณภาพไว้อย่างชัดเจน และถูกต้องจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สหภาพยุโรปจะนำมาใช้พัฒนาการผลิตสินค้าในภาคประมงให้มีคุณภาพดีขึ้น ควบคุมการนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527