สวัสดี

ผลการประชุม Codex สาขาฉลากอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

7 ตุลาคม 2553

ผลการประชุม Codex สาขาฉลากอาหาร

            หน่วยงานกลางโคเด็กประเทศไทยโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช.เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมพิจารณามารตฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาฉลากอาหาร หรือ Codex Committee on Food Labeling

(CCFL) ครั้งที่ 38 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศแคนาดา ในเดือน พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม 61 ประเทศองค์กรระหว่างประเทศและสหภาพยุโรป 31 องค์กร และผู้เข้าร่วมประชุม 246 คนโดยสรุปผลการประชุมดังเอกสารแนบ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527