สวัสดี

ญี่ปุ่นกำหนดมาตรฐาน Phenethylamine และ Butylamine

แชร์:
Favorite (38)

26 กันยายน 2553

ญี่ปุ่นกำหนดมาตรฐาน Phenethylamine และ Butylamine

            ญี่ปุ่นแจ้งเวียนแก่ประเทศสมาชิกองค์การการโลก WTO เรื่องการกำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติของสาร Phenethylamine และButylamine หลังมีมติอนุญาตให้สารดังกล่าวเป็นสารปรุงแต่งอาหาร (Food additive) ตามมาตรา 10 ของกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลด้านอาหาร (The Food Sanitation Law) ซึ่งกำหนดให้สารปรุงแต่งอาหารที่ใช้ในการผลิตหรือวางจำหน่ายต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare: MHLW)

 

            ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ใช้สาร Phenethylamine และButylamine เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากปรุงแต่งกลิ่น 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527