สวัสดี

DEFRA ผุด COOL ฉบับใหม่คาดทันสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

แชร์:
Favorite (38)

11 ตุลาคม 2553

DEFRA ผุด COOL ฉบับใหม่คาดทันสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

            การแสดงฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าหรือ country of origin labeling (COOL) ของสหราชอาณาจักรครอบคลุมสินค้าเนื้อและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นมและไข่ โดยออกมาในรูปแบบของหลักเกณฑ์ การปฎิบัติโดยความสมัครใจ ซึ่งเดิมเป็นการออกข้อกำหนดโดยกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเนื้อสุกรในสหราชอาณาจักรเท่านั้น

            กองสิ่งแวดล้อม อาหารและกิจการชนบท (Department for environment, food & rural affairs, DEFRA) ผู้รับผิดชอบในการออกหลักเกณฑ์การปฎิบัติดังกล่าวได้นำเสนอว่า COOL เกิดขึ้นเพื่อมุ่งตอบสนองความใส่ใจของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารที่หาได้ในท้องถิ่น โดยกำหนดให้ครอบคลุมในสินค้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์เท่านั้น เนื่องจากในสินค้าเนื้อโค สัตว์ปีก ปลา น้ำมันมะกอกและผลิตภัณฑ์นม ในขณะที่ ทางฝั่งผู้ประกอบการมองว่าส่งผลต่อต้นทุนที่ต้องสูงขึ้นโดยไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากนัก

            ในส่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกับการแสดงฉลากใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สินค้าผลิตด้วยวัตถุดิบที่มาจากหลายแหล่งกำเนิด เช่น สินค้าไส้กรอกหมู ผลิตในอังกฤษ โดยใช้วัตถุดิบจากเดนมาร์กหรือเบลเยียมต้องระบุว่า eMade in Britain form pork imported from Denmark or Belgium eMade in Britain from Dutch pork

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527