สวัสดี

อนาคตการควบคุมความปลอดภัยเนื้อสัตว์ในสหราชอาณาจักร

แชร์:
Favorite (38)

26 มีนาคม 2553

อนาคตการควบคุมความปลอดภัยเนื้อสัตว์ในสหราชอาณาจักร

            สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (UK_s Food Standards Agency: FSA) เริ่มทบทวนระบบการควบคุมในกิจกรรมการตรวจสอบปลอดภัยเนื้อสัตว์ และการบังคับใช้ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการป้องกันด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการขนส่งเนื้อสัตว์ซึ่งมีความเสี่ยงสูง ให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงพิจารณาเรื่องสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ ด้วยระบบการควบคุมเนื้อสัตว์ในปัจจุบันโดยเฉพาะการตรวจสัตว์ หลังฆ่า อยู่บนพื้นฐานวิธีการตรวจแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นวิธีพัฒนามากกว่า 100 ปีที่แล้ว ในขณะที่ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค สมัย เช่น ในอดีตกฏเกณฑ์อาจเน้นควบคุมเฉพาะเชื้อโรคที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ในขณะที่ปัจจุบันเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายกับมนุษย์ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า  เช่นเชื้อจุลินทรีย์ อาทิ campylobacter และ salmonella and E.coli  ทั้งนี้เมื่อการทบทวนการควบคุมความปลอดภัยเนื้อสัตว์ในสหราชอาณาจักรสิ้นสุดลง จะทำการยื่นเสนอต่อสำนักงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป EFSA และประเทศสมาชิกเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527