สวัสดี

สมาชิกสภายุโรป ลงเสียงคัดค้านการใช้ Traffic-light nutrition label)

แชร์:
Favorite (38)

19 มีนาคม 2553

สมาชิกสภายุโรป ลงเสียงคัดค้านการใช้ Traffic-light nutrition label)

            สมาชิกสภายุโรป ร่วมลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย กับการใช้ฉลากโภชนาการแบบไฟจราจร Traffic-light nutrition label) บนผลิตภัณฑ์อาหารที่จำหน่ายในสหภาพยุโรป

            ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร UKXs Food Standard Agency ได้เสนอแนะให้ใช้ฉลากอาหารแบบ front-of-pack Labelling scheme ซึ่งเป็นฉลากที่ต้องระบุข้อความ สัญลักษณ์ไฟจราจร และคำแนะนำจำนวนหน่วยบริโภคต่อวัน Guideline

Daily Amounts: GDAs

            นอกจากนี้ สมชิกสภายุโรปเร่งสนับสนุนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องระบุข้อมูลแหล่งกำเนิดสินค้า Country of origin โดยเฉพาะสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ไก่ ผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้สด รวมถึงอาหรที่ใช้เนื้อสัตว์หรือปลาเป็นส่วนผสม ซึ่งทางด้านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งสหภาพยุโรป European ParliamentXs Environment Committee ต้องการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการเติมโปรตีน ไฟเบอร์และไขมันชนิดทรานส์ บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้แผนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการยุโรป (European commission plan)

            หลังจากนี้สภายุโรป (European Parliament) จะทำการรวบรวมข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และออกเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคมนี้ ก่อนเสนอร่างต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมพิจารณษอีกครั้ง

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527