สวัสดี

New Guideline for Cold Storage ยกระดับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

4 มีนาคม 2553

​                      New Guideline for Cold Storage ยกระดับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร

            สมาพันธ์อาหารแช่แข็ง The British Frozen Food Federation: BFFF  และสมาพันธ์คลังสินค้าอาหารและการกระจายสินค้าแห่งอังกฤษ Food Storage and Distribution Federation: FDSF ร่วมกับคณะกรรมการจัดการสุขภาพและความปลอดภัย UK Health and Safety Executive: HSE ดำเนินการกำหนดแนวทางปฎิบัติโดยสมัครใจฉบับใหม่ Voluntary guideline สำหรับผ็ประกอบการห้องเย็นและผู้ผลิตอาหารแช่แข็ง เพื่อยกระดับความปลอดภัยในโรงงานผลิตอาหาร รวมถึงลดจำนวนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจไม่เป๋นไปตามที่กฎหมายกำหนด

            โดยทั้ง BFFF, FDSF และ HSE เล็งเห็นความเสี่ยงถึงอันตราจากผู้ปฏิบัติงานจากกิจกรรม หรืองานภายในห้องเย็นเก็บสินค้านั้นมีอันตรายสูง เนื่องด้วยหลายปัจจัย เช่น สภาวะแวดล้อมภายในห้องเย็นซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของมนุษย์ เทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักรที่ไม่ทันสมัย เป็นต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจห้องเย็นโดย HSE แต่มีผู้ประกอบการห้องเย็นจำนวนมากที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางแผนไว้ จนทำให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพร่างกายของพนักงานและสิ่งแวดล้อม

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527