สวัสดี

EU เปิดแผนสำรวจรายการอาหารหวังลดต้นทุนผู้ประกอบการอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

19 กุมภาพันธ์ 2553

                                                     EU เปิดแผนสำรวจรายการอาหารหวังลดต้นทุนผู้ประกอบการอาหาร

            หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป EU food safety bodies ได้ร่วมลงนามแผนการพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย Methodology ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลการบริโภคอาหารของประชากรในสหภาพยุโรป ทั้งนี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินปริมาณการบริโภคอาหาร ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ compliance cost ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต

แนวทางและระยะเวลาดำเนินโครงการ

            ถึงแม้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป EU member states จะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอแต่ระเบียบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความแตกต่างกัน ข้อมูลที่ได้จึงมีความแตกต่างเช่นกัน นอกจากนี้ยังไม่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกันได้ในระดับประเทศสมาชิก โดยเฉพาะข้อมูลสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสารปนเปื้อน หรือวัตถุเจือปนที่เป็นอันตรายในอาหาร

            สำหรับขั้นตอนแรกของการดำเนินโครงการ คือ การสำรวจการบริโภคของประชากรในสหภาพยุโรป เช่น พฤติกรรมและปริมาณการบริโภค ชนิดหรือรูปแบบของอาหาร เป็นต้น ซึ่งจะดำเนินการในปี พ.ศ.2553 และ 2554 โดยมีหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหาร แห่งสหภาพยุโรป European Food Safety Authority: EFSA เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทั้งนี้คาดว่าโครงการจะเสร็จใน ปี พ.ศ.2560

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527