สวัสดี

ข้อกำหนดการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพในเอเชีย

แชร์:
Favorite (38)

26 กุมภาพันธ์ 2553

ข้อกำหนดการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพในเอเชีย

            จากรายงานในวารสาร Food Fasts Asia ฉบับที่ 37 เดือน ก.พ.2553 ของศูนย์ข้อมูล ข่าวสารด้านอาหารแห่งเอเชีย Asian Food Information Centre หรือเรียกชื่อย่อว่า AFIC ได้นำเสนอข้อมูล ข้อกำหนดการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพในเอเชีย อินโดนีเชีย มาเลเซีย ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ ไทย จีน ญี่ปุ่น ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

            โครงการมาตรฐานอาหารระหว่าประเทศ CODEX Alimentarius ได้ให้คำจำกัดความ ดังนี้ คำกล่าวอ้างทางโภชนาการ Nutrition Claim หมายถึง การแสดงใดๆที่บอกกล่าว ชี้แนะ หรือบอก เป็นนัยว่า อาหารมีคุณสมบัติทางโภชนาการเฉพาะด้านโดยคำกล่าวอ้างทางโภชนาการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. คำกล่าวอ้างอิงปริมาณสารอาหาร Nutrient content claim  เช่น วิตามินสูงกว่า ไม่มีคลอเรสเตอรอล
  2. คำกล่าวอ้างอิงปริมาณโดยแบ่งเปรียบเทียบ Comparative claim เช่นโปรตีนสูงกว่า โซเดียมน้อยกว่า

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527