สวัสดี

ข้อเสนอในการประชุมพิจารณา มาตรฐานสารปนเปื้อนในอาหาร ของ Codex

แชร์:
Favorite (38)

4 กุมภาพันธ์ 2553

 ข้อเสนอในการประชุมพิจารณา มาตรฐานสารปนเปื้อนในอาหาร ของ Codex

            คณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาสารปนเปื้อน (Codex Committee onContaminants in Foods) จะทำการประชุมเป็นการประจำทุกปี เพื่อพิจารณากำหนดค่ามาตรฐานสารปนเปื้อนสารต่างๆ ในอาหาร โดยจัดทำและรวบรวมข้อคิดเห็นจากประเทศสมาชิก Codex ซึ่งครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2553 ณ ประเทศตุรกี

            หน่วยงานกลางโคเด็กซ์ประเทศไทย โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือ มกอช. จึงได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงประเด็นที่ควรติดตามในการประชุมครั้งนี้รวมทั้งท่าทีของประเทศไทยหาก Codex จะประกาศเป็นมาตรฐานต่อไปได้แก่

  1. การกำหนดค่าปริมาณปนเปื้อนสูงสุด (Maximum Level: ML) ของสารเมลามีนในอาหารและสัตว์ หลังจากที่คณะทำงาน Working group ประเทศแคนาดา ทำการศึกษาเอกสารประเมินความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปปริมาณการปนเปื้อนของเมลามีนในอาหารที่จะนำไปหารือในที่ประชุมเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐาน ได้ดังนี้

1.1 อาหารทารกชนิดพร้อมบริโภค ชนิดผง และชนิด เข้มข้น (ready-to-consume,powdered or concentrated) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

1.2 อาหารอื่น (ที่ไม่ใช่อาหารทารก) และอาหารสัตว์ ไม่เกิน 2.5 มิลลิกรัม /กิโลกรัม

2. การจักทำร่างหลักเกณฑ์ในการป้องกันและลดปริมาณ EthylCarbamate I Stone fruit spirits OL- Stone fruit mare spirits ซึ่งเป็นสารประกอบที่พบตามธรรมชาติจากการหมักอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำจากผลไม้เมล็ดแข็ง สารนี้มีพิษต่อยีนและเป็นสารก่อมะเร็ง

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527