สวัสดี

FSSAI ของอินเดียกำหนดให้มีการจดทะเบียนภาคบังคับของโรงงานผลิตอาหารต่างประเทศสำหรับรายงานการนำเข้าอาหารบางประเภท

แชร์:
Favorite (38)

17 พฤษภาคม 2566

หน่วยงานด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารของกระทรวงสาธารณสุขอินเดีย (Ministry of Health and Family Welfare/Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) กำหนดให้มีการจดทะเบียนภาคบังคับของโรงงานผลิตอาหารต่างประเทศที่ต้องการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในอินเดีย  โดยก่อนหน้านั้นที่มีการรับรองทางวาจาโดยที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรจะไม่มีผลต่อโรงงานแปรรูปอาหารที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม FSSAI  ได้แจ้งให้การรับรองภายหลังสำหรับประเทศซึ่งไม่สามารถยื่นลงทะเบียนผู้ส่งออกก่อนกำหนดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023  การส่งออกไปยังอินเดียจะไม่ได้รับอุปสรรคทางการค้าใดๆ ทั้งสิ้น การค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในลักษณะเดียวกับที่กำลังเกิดขึ้น ณ วันเวลานี้

 

สินค้าที่ต้องลงทะเบียน เช่น การนำเข้านมและนม เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ไข่ผง อาหารสำหรับทารก และโภชนเภสัช

 

รูปแบบที่กำหนดโดย FSSAI เพื่อส่งการลงทะเบียนมีระบุไว้ในภาคผนวก I* ข้อกำหนดรายละเอียดรวมถึง:

 เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในประเทศผู้ส่งออก (ชื่อ/ที่อยู่/รายละเอียดการติดต่อ)

 รายละเอียดของผู้ผลิตอาหาร (ชื่อ/ที่อยู่/รายละเอียดการติดต่อ)

 หมายเลขอนุมัติ/ใบอนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ

 ชื่อและรหัสระบบภาษีศุลกากรที่สอดคล้องกัน (HS) ของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกไปยังอินเดีย

ในกรณีที่ไม่มีรหัส HS หกหลักสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ครอบคลุมภายใต้ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียน FSSAI จะยอมรับการส่งรหัส HS สี่หลัก ในขั้นต้น FSSAI ยังยอมรับการจดทะเบียนของโรงงานผลิตอาหารต่างประเทศโดยไม่ต้องระบุรหัส HS

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527