สวัสดี

เกาหลีใต้เตรียมปรับกำหนดการติดฉลากของ COO สำหรับอาหารนำเข้า

แชร์:
Favorite (38)

10 พฤษภาคม 2566

กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA) ขอความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการติดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าเกษตรและประมง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งข้อเสนอแนะไปยัง MAFRA ก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2023.

 

การแก้ไขที่เสนอในร่างส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการติดฉลาก "ประเทศต้นทาง (COO)" บนผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรแปรรูปและประมง  ปัจจุบันอาหารแปรรูปที่นำเข้าจำเป็นต้องแสดงฉลาก COO ในขนาดตัวอักษรต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับขนาดของบรรจุภัณฑ์  ตัวอย่างเช่น หากพื้นที่บรรจุภัณฑ์เกิน 3,000㎠ COO จะต้องติดฉลากตั้งแต่ 20 พอยต์ ขึ้นไป ในขณะที่พื้นที่บรรจุภัณฑ์ระหว่าง 50㎠ ถึง 3000㎠ COO จะต้องติดฉลากตั้งแต่ 12 พอยต์ ขึ้นไป สำหรับพื้นที่บรรจุภัณฑ์น้อยกว่า 50㎠ COO สามารถพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 8 พอยต์

 

ภายใต้ร่างกฎหมายใหม่ อาหารแปรรูปทางการเกษตรและประมงที่นำเข้าทั้งหมดจะต้องแสดง COO ในขนาดตัวอักษร 10 พอยต์เท่ากัน โดยไม่คำนึงถึงพื้นที่บรรจุภัณฑ์ หากผ่านร่างนี้ อาหารแปรรูปที่นำเข้าจะมีข้อกำหนดการติดฉลาก COO ขนาด 10 พอยต์  เช่นเดียวกับอาหารแปรรูปในประเทศเกาหลี MAFRA คาดว่าการแก้ไขนี้จะช่วยลดภาระขององค์กรและแก้ไขปัญหาด้านทุน เนื่องจากอาหารเกษตรถือเป็นอาหารนำเข้าที่มีปริมาณมากที่สุด ในเกาหลีใต้

 

นอกจากนี้ MAFRA ยังเสนอให้ชี้แจงวิธีการติดฉลาก COO สำหรับการขายออนไลน์ แนวปฏิบัติปัจจุบันของการแสดง COO "รอบชื่อผลิตภัณฑ์หรือป้ายราคา" ได้รับการแก้ไขเป็น "ข้าง ด้านบน หรือด้านล่างป้ายราคา" ในฉบับร่าง

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527