สวัสดี

EFSA อนุมัติสาร 2 ชนิดที่ใช้ในการผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

4 มกราคม 2553

EFSA อนุมัติสาร 2 ชนิดที่ใช้ในการผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร

            หลังจากประเทศเยอรมันนีโดยหน่วยงาน Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ได้ร้องขอให้หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) ดำเนินการประเมินความปลอดภัยในการใช้สาร 2,4-diamino-6- hydroxypyrimidine (CAS no. 56-06-4) ซึ่งเป็นสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มความเสถียรต่อความร้อน (Heat  stabilizer)  ในการผลิตวัสดุสัมผัสอาหารชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์  (Polyvinyl chloride: PVC) ที่ปริมาณสูงสุดร้อยละ 0.18

            ทั้งนี้ EFSA ได้อ้างอิงข้อมูลจากบริษัท Sun Ace Kakoh จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งทำการศึกษาทดลองใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine ร้อยละ 0.18 บรรจุอาหารเหลว (Aqueous food) ที่อุณหภูมิเป็นระยะเวลานาน รวมไปถึงการทดลองในช่วงระยะเวลาและอุณหภูมิต่างๆ พบว่า สาร 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine ร้อยละ 0.18 ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

            ดังนั้น EFSA จึงอนุมัติให้ใช้สาร 2,4-diamino-6- hydroxypyrimidine ในปริมาณสูงสุดร้อยละ 0.18 สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารเหลวที่ไม่มีสภาพเป็นกรด และไม่มี แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม นอกจากนี้ยังกำหนดค่าการเคลื่อนย้าย Migration ของสาร 2,4-diamino-6-

Hydroxypyrimidine เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ต้องไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527