สวัสดี

อินเดียปรับระเบียบนำเข้าใหม่ ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ก่อนส่งออก

แชร์:
Favorite (38)

5 ธันวาคม 2565

สินค้าอาหารที่เข้าข่ายประกอบได้ด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้

  1. น้ำนม และผลิตภัณฑ์นม (Milk and Milk Products)
  2. เนื้อสัตว์ รวมถึงสัตว์ปีก สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ (Meat and Meat Products including Poultry, Fish and their products)
  3. ไข่ผง (Egg powder)
  4. อาหารสำหรับทารก Infant Food
  5. อาหาร หรือส่วนประกอบของอาหาร ที่มีสรรพคุณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ (Nutraceuticals)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ส่งสินค้ามายังอินเดียตามข้อกำหนดใหม่นี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โทรศัพท์ 02-561-2277 ต่อ 2277 อีเมล asia1.acfs@gmail.com2

ที่มา :   1  FSSAI Order, 10 October 2022. Requirement of Registration of foreign food manufacturing        facilities as per Food Safety and Standards (Import) First Amendment Regulations, 2022.
   Online : https://www.fssai.gov.in

            2              มกอช., 30 พฤศจิกายน 2565.
          การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสินค้าอาหารส่งออกไปอินเดีย ตามกฏระเบียบใหม่ของอินเดีย
            Online : https://warning.acfs.go.th

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527