สวัสดี

สหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยอาหารแปรรูป

แชร์:
Favorite (38)

11 ธันวาคม 2552

สหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยอาหารแปรรูป

            วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาเสนอแก้ไขร่างกฎหมายความปลอดภัยอาหารแปรรูป (Processed Food Safety Act) ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ บทบัญญัติตรวจสอบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก (Poultry Products Inspection Act) บทบัญญัติตรวจสอบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (Federal Meat Inspection Act) และบทบัญญัติอาหาร ยา และเครื่องสำอาง  (Federal Food, Drug and Cosmetic Act) เนื่องจากข้อมูลของกระทรวงเกษตร (USDA) และสำนักงานอาหารและยา  (USFDA) พบว่าสหรัฐฯ มีการเรียกคืนสินค้าอาหารบ่อยครั้ง จึง ควรปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาหารแปรรูปให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ควรกำหนดระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับให้ผู้ผลิตควบคุมอาหารให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค เนื่องจากการผลิตอาหารที่ปราศจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และปลอดภัยต่อการบริโภคนั้น ควรเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญของผู้ประกอบการอาหารไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริโภค

            ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวมีประเด็นสำคัญดังนี้

  1. แก้ไขกฎหมาย 3 ฉบับ ข้างต้น โดยกำหนดให้ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกแปรรูป และอาหารที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ USFDA ที่ไม่ผ่านกระบวนการตลาดเชื้อจุลินทรีย์ หรือ ไม่ได้รับการรับรองว่าปราศจากเชื้อจุลินทรีย์
  2. กำหนดให้ติดฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อวัวบดและผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อวัวบดเป็นส่วนประกอบ และต้องระบุชิ้นส่วนของเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้น
  3. ลดช่องโหว่ของกฎหมายปัจจุบันที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถใส่สารปรุงแต่งสี กลิ่นรสสังเคราะห์ และเครื่องเทศลงในอาหารโดยไม่ต้องระบุบนฉลาก ซึ่งอาจเป็นการปกปิดลักษณะที่แท้จริงของอาหารได้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527