สวัสดี

EFSA เสนอแนวทางทางประเมินความปลอดภัยของสมุนไพร

แชร์:
Favorite (38)

19 ธันวาคม 2552

EFSA      เสนอแนวทางทางประเมินความปลอดภัยของสมุนไพร

            หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป  (European Food Safety Authority: EFSA) เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มี ส่วนของสารสมุนไพร  (Guidance on assessing the safety of botanicals) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อการพัฒนาและ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของสมุนไพร ซึ่งในปัจจุบันมีวาง จำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย

 

            สาระสำคัญของ Guidance on assessing the safety of botanicals คือการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ด้านกฎระเบียบ ความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้พืชสมุนไพรเป็นวัตถุดิบหลักรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food supplement) เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและป้องกันการดำเนินการผลิตที่ขัดต่อข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            ถึงแม้ว่าสมุนไพรคือ พืชที่มนุษย์เชื่อว่ามีสรรพคุณ ในการป้องกันและรักษาโรคมาอย่างยาวนานหากแต่ไม่ควรมองข้ามผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาวได้ทั้งนี้คณะกรรมการสาขาวิทยาศาตร์ของ EFSA (EFSAds Scientific Committee) ได้เสนอความคิดเห็นให้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อพืชสมุนไพร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และได้เสนอให้มีการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพร (Assessing the safety of botanical)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527