สวัสดี

ฝรั่งเศสเตรียมออกมาตรการ ติดฉลากอาหารปลอด GMOs

แชร์:
Favorite (38)

4 ธันวาคม 2552

ฝรั่งเศสเตรียมออกมาตรการ ติดฉลากอาหารปลอด GMOs

                 สภาสูงทางด้านชีวภาพเทคโนโลยีของฝรั่งเศส (High Council for Biotechnology)ยื่นข้อเสนอต่อคณะรัฐบาลฝรั่งเศส ว่าด้วยการกำหนดมาตรการติดฉลากสินค้าเกษตรและอาหารที่ไม่ผ่านการตัดต่อทางพันธุวิศวกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs​

     

                   สืบเนื่องจากสหภาพยุโรปอนุญาตให้มีการนำเข้าและเพราะปลูกพืช GMO ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ทำให้หลายฝ่ายปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึงการปนเปื้อนต่อพืชเกษตรชนิดอื่นๆ ทำให้ปัจจุบันเกษตรในกลุ่มสหภาพยุโรปประสบปัญหาการจัดการในด้านการเพาะปลูกระหว่างพืช GMOs พืชปกติ และพืชอินทรีย์ สภาพสูงทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว อีกทั้ง ยังต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการความเสี่ยงของการปนเปื้อน GMOs ให้แก่เกษตรกร  จึงเสนอให้มีการออกมาตรการติดฉลากสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอด GMOs ต่อคณะรัฐยบาล ซึ่งในขณะนี้คณะรัฐบาลฯอนุมัติในข้อเสนอดังกล่าว และให้ดำเนินการได้ทันที

    

 

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527