สวัสดี

EFSA ยืนยันไม่พิจารณาลดค่า ADI วัตถุกันเสีย

แชร์:
Favorite (38)

11 พฤศจิกายน 2552

EFSA ยืนยันไม่พิจารณาลดค่า ADI วัตถุกันเสีย

 

            หน่วยงานด้านความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) พิจารณาไม่ปรับลดปริมาณการบริโภคต่อวัน(Acceptable daily intake: ADI) ของวัตถุกันเสียชนิด Ethyl lauroyl arginate หลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลด้านพิษวิทยาฉบับใหม่

 

            SpainUs Laboratorios Miret SA (LAMIRSA) อ้างอิงข้อมูลด้านพิษวิทยาซึ่งระบุว่า Ethyl lauroyl arginate มีผลต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกาย (White blood cell) และได้เสนอต่อ EFSA เกี่ยวกับปริมาณ Ethyl lauroyl arginate ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่น เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นำผลไม้ เครื่องดื่มให้พลังงาน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ควรมีปริมาณ 115-225  ppm ทั้งนี้ EFSA พิจารณาแล้วพบว่า ปริมาณดังกล่าวเป็นปริมาณของโอกาสได้รับสารเคมี (Potential exposure) ซึ่งยังไม่เข้าสู่ร่างกาย โดยอาจจะมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าค่า ADI ที่กำหนด นอกจากนี้ผลของ Ethyl lauroyl arginate ต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายยังไม่มีข้อิมูลที่ชัดเจนและเพียงพอ

 

            ซึ่งหลังจากนี้ LAMIRSA จะยื่นเอกสารและข้อมูลด้านพิษวิทยาต่อคณะกรรมาธิการยุโรปและคณะกรรมการสาขาสารเติมแต่งอาหารและแหล่งโภชนาการที่เติมในอาหาร (Food additives andnutrient sources added to food: ANS) เพื่อพิจารณาต่อไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527