สวัสดี

บราซิลเตรียมใช้ฉลากโภชนาการใหม่ตุลาคมนี้

แชร์:
Favorite (38)

3 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 หน่วยงาน National Health Surveillance Agency (ANVISA) ของบราซิล ได้ออกข้อกำหนดการติดฉลากใหม่ที่หน้าบรรจุภัณฑ์ เพื่อแสดงความเคลื่อนไหวด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 หน่วยงาน ANVISA ได้เผยแพร่กฎระเบียบใหม่ว่าด้วยการติดฉลากโภชนาการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 โดยมีการนำสัญลักษณ์แว่นขยายมาใช้เพื่อระบุปริมาณการเติมน้ำตาล (added sugars) ปริมาณไขมันอิ่มตัว (saturated fats)  และปริมาณโซเดียม (sodium) และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตารางฉลากโภชนาการให้ชัดเจนและอ่านง่ายขึ้น ซึ่งการระบุข้อมูลโภชนาการในระเบียบนี้เป็นการระบุข้อมูลโดยสมัครใจของผู้ประกอบการ

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527