สวัสดี

อินเดียประกาศข้อกำหนดใหม่ ด้านความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารอายุรเวท

แชร์:
Favorite (38)

10 มิถุนายน 2565

Ayurveda Aahar หรืออาหารอายุรเวท หมายถึง อาหารที่ถูกเตรียมขึ้นตามตำรับ หรือด้วยส่วนผสมด้วยกระบวนการปรุงที่เฉพาะตัวตามตำราอายุรเวทโบราณของอินเดีย ซึ่งได้ระบุชนิดของพืชสมุนไพร ในบัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 1 คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการแสดงฉลาก

หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของอินเดีย หรือ Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ได้เสนอร่างระเบียบดังกล่าวต่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization, WTO) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และเผยแพร่ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารอายุรเวทไปเมื่อ
9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

ที่มา 1 The Indian EXPRESS. June 8, 2022. FSSAI launches ‘Ayurveda Aahar’ logo.
   Online : https://indianexpress.com

        2 Twitter Dr Mansukh Mandaviya. June 7, 2022.
   Online : @mansukhmandviya

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527