สวัสดี

นิวซีแลนด์เตรียมปฏิรูปกฎหมายด้านอาหารใหม่

แชร์:
Favorite (38)

4 ตุลาคม 2552

นิวซีแลนด์เตรียมปฏิรูปกฎหมายด้านอาหารใหม่

            Kate Wilkinson รัฐมนตรีด้านความปลอดภัยอาหารของนิวซีแลนด์ประกาศข่าวการเตรียมออกกฎหมายหลัก ด้านความปลอดภัยอาหารใหม่ขึ้นเพื่อใช้แทนฉบับเดิมที่ไม่ได้รับการปรับปรุงมากกว่า 28 ปีกฎหมายฉบับใหม่ใช้เวลาในการจัดทำร่างมาเป็นเวลากว่า 2 ปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวกฎหมายมีความ สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจอาหาร ผู้บริโภค รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารที่ได้รับการปรับปรุงและใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ กฎหมายฉบับใหม่ยังมุ่งเน้นเรื่องของการลดค่าใช้ข่ายในการปฏิบัติตามกฏหมายที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อสนับสนุนการส่งออกอาหารของประเทศนิวซีแลนด์ แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรการในการปกป้องผู้บริโภคและลดการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารที่เป็นพิษ

            เนื้อหากฎหมายฉบับใหม่จะเน้นด้านระบบการประเมินความเสี่ยงเป็นหลักเพื่อนพมาใช้ปกป้องผู้บริโภคและลดข้อบกพร่อง และความซ้ำซ้อนของกฎหมายเดิมให้น้อยลง มีการถ่ายโอนหน้าที่ ในการจัดการด้านความปลอดภัยของหน่วยงานตรวจสอบไปยังผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ผลิตอาหารมากขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารนั้นมีการจัดการในเชิงรุก ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยอาหารที่ได้รับการออกแบบและดำเนินการตามความเหมาะสม รวมทั้ง มีการออกมาตรฐานด้านอาหารเพิ่อควบคุมทังอาหารที่จำหน่ายในประเทศ หรือที่ส่งออกไปต่างประเทศรวมทั้งการแบ่งระดับของร้านอาหาร และการเพิ่มบทลงโทษที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยกฎหมายใหม่นี้จะมาแทนกฎหมายด้านสุขอนามัยด้านอาหารฉบับเดิม ปี 2517

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527