สวัสดี

EU แก้ไขบัญชีรายชื่อสารกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย

แชร์:
Favorite (38)

17 มิถุนายน 2565

คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับแก้ไขบัญชีรายชื่อสารกำจัดศัตรูพืช (pesticides) และสารเคมีอุตสาหกรรม (industrial chemicals) รวมถึงพิกัดศุลกากรที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้

  1. บัญชีรายชื่อสารเคมี (list of chemicals) แยกเป็น
    1. รายชื่อสารเคมีที่ต้องแจ้งขั้นตอนการส่งออก
    2. รายชื่อสารเคมีที่เข้าข่ายการแจ้งเตือน PIC (Prior Informed Consent)
    3. รายชื่อสารเคมีที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน PIC
  2. บัญชีรายชื่อสารเคมีหรือวัตถุที่ห้ามส่งออก (subject to export ban) ซึ่งรวมถึงสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Persistent Organic Pollutants: POPs) และสารเคมีอื่นๆ ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์ม

 

          ทั้งนี้กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในอีก 20 วัน หลังการประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565) และปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0643&from=EN

 

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527