สวัสดี

EU เพิ่มโปรตีนจากถั่วเขียวเป็นอาหารใหม่ (Novel food)

แชร์:
Favorite (38)

3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) มีมติเห็นชอบให้โปรตีนจากถั่วเขียวขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่ออาหารใหม่ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 โดยอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์โปรตีน (protein products) และกำหนดสัดส่วนการบริโภคสูงสุด (Maximum levels) ที่ปริมาณ 20 กรัม/100 กรัม

          การออกประกาศดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการยื่นขอขึ้นทะเบียนโปรตีนจากถั่วเขียว (mung bean protein) เป็นอาหารใหม่ ซึ่งหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) ได้ทำการประเมินและเห็นว่า โปรตีนจากถั่วเขียวมีความปลอดภัยต่อการบริโภค และเป็นไปตามข้อกำหนดของ Regulation (EU) 2015/2283 ที่ว่าด้วยการอนุญาตให้ประเทศที่สามสามารถขึ้นทะเบียนอาหารที่ผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีการบริโภคมาก่อนในสหภาพยุโรป

          ทั้งนี้ การอนุญาตขึ้นทะเบียนโปรตีนจากถั่วเขียวเป็นอาหารใหม่ให้แก่ผู้ยื่นคำร้องรายแรก ไม่ได้ถือเป็นการกีดกันให้ผู้ยื่นคำร้องรายอื่นๆ ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนสินค้าชนิดเดียวกันได้ หากข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎระเบียบ

โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในอีก 20 วัน หลังการประกาศ (ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0673&from=EN

 

 

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527