สวัสดี

EU ปรับแก้ไขค่าสารปรอทในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

3 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/617 ว่าด้วย การปรับปริมาณค่าตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปรอท (mercury) ในอาหาร ใน EU Official Journal L 115/60 โดยเห็นควรปรับแก้ไขค่าตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปรอท (mercury) ในอาหารกลุ่มที่มีความเสี่ยงส่งผลให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ที่บริโภคปลาเป็นหลัก อาทิ หญิงตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ ที่อาจได้รับสารดังกล่าวเกินกว่าค่าปนเปื้อนสูงสุดที่ร่างกายควรได้รับต่อสัปดาห์ โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้

 

  1. สินค้าประมง (fishery product) และเนื้อปลา (muscle meat of fish) ที่ระดับ 0.50  มิลลิกรัม/กิโลกรัม ***ยกเว้นสายพันธุ์ที่ระบุในข้อ 3.3.2 และ 3.3.3***
  2. เนื้อปลา (muscle meat of fish) ที่ระดับ 1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ***ตามสายพันธุ์ที่ระบุในข้อ 3.3.2***
  3. ปลาหมึก (cephalopods) หอยทะเลฝาเดียว (marine gastropods) และเนื้อปลา (muscle meat of fish) ที่ระดับ 0.30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ***ตามสายพันธุ์ที่ระบุในข้อ 3.3.3***
  4. อาหารเสริม ที่ระดับ 0.10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
  5. เกลือ ที่ระดับ 0.10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

 

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้มีช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยสินค้าอาหารที่มีรายชื่ออยู่ใน Regulation (EC) No 1881/2006 ภาคผนวก ข้อ 3.3 (3.3.1 – 3.3.5) ที่วางจำหน่ายในตลาดก่อนวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สามารถวางจำหน่ายได้ไปจนกว่าสินค้าจะหมดอายุ และกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2565) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0617&from=EN

 

ที่มา : https://thaieurope.net/

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527