สวัสดี

EFSA เตรียมเสนอค่า DRVs .ใหม่

แชร์:
Favorite (38)

19 กันยายน 2552

EFSA DRVs .

            คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission) ร้องขอให้หน่วยงานความปลอดภัย อาหารแห่งสหภาพยุดรป (European Food Safety Authority: EFSA) ทบทวนปริมาณสารอาหารอ้าอิงที่ร่างกายควรได้รับ (Reference intake for nutrients) โดยกำหนดเป็นค่า Dietary reference values:DRVs) ตั้งแต่ปี 2536

            DRVs หมายถึง ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ผู้บริโภคควรไดรับ ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ค่า DRVs ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินและวางแผนปริมาณการบริโภคอาหารเช่นเดียวกับฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Nutritional Labelling) ซึ่งต้องระบุปริมาณสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน

            ฉลากโภชนาการเป็นเรื่องที่สหภาพยุโรปให้ความสำคัญอย่างมาก และมีกฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับฉลากโภชนาการออกมาอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มงวดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ล่สุดมีการเปิดรับข้อคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ ค่า DRVs ของเส้นใยอาหาร และไขมัน เพื่อทบทวนค่า DRVs ให้ทันสมัยและเป็นจริงกับภาวะการณืปัจจุบัน ทั้งนี้คณะกรรมการสาขา Dietetic

Products, Nutrition and Allergies ได้กำหนดค่า DRVs ใหม่ดังนี้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527