สวัสดี

EU อนุญาตการใช้ sodium carbonates และ potassium carbonates ในปลาหมึกที่ไม่ได้แปรรูป

แชร์:
Favorite (38)

3 เมษายน 2565

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/141 ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร sodium carbonates และ potassium carbonates ภายใต้บัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union list of food additives)  ใน EU Official Journal L 23/22 โดยเห็นชอบให้ใช้สาร sodium carbonates (E 500) และ potassium carbonates (E 501) เพื่อใช้เป็นสารควบคุมความเป็นกรด (acidity regulator) ในปลาหมึกที่ไม่ได้แปรรูป (unprocessed cephalopods) แช่แข็งและแช่เยือกแข็ง (อาหารกลุ่ม  9.1.2 มอลลัสและครัชเตเชียนที่ไม่ได้แปรรูป)

           โดยการอนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวได้มีการกำหนดปริมาณการใช้ในอัตราที่เหมาะสม (quantum satis) และห้ามใช้ร่วมกับ phosphoric acid – phosphates – di-, tri- และ polyphosphates (E 338 – 452)

กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0141&from=EN

 

ที่มา : https://thaieurope.net/

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527