สวัสดี

จีนออกระบบ การรายงานความปลอดภัยอาหารใหม่ (New food safety reporting system)

แชร์:
Favorite (38)

4 กันยายน 2552

จีนออกระบบ การรายงานความปลอดภัยอาหารใหม่ (New food safety reporting system)

จากปัญหาสารพิษปนปื้อนในอาหารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้รัฐบาลจีนพยายามเพิ่มมาตรการควบคุม ดูแลผู้ผลิตและผู้ค้าอย่างเข้มงวดมากขึ้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา จีนประกาศบังคับใช้กฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ (Food Safety Law) พร้อมกันนี้ยังเปิดโครงการด้านอาหารปลอดภัยอีกหลายโครงการ และล่าสุดสำนักงานอาหารและยาของจีน (China Food and Drug

Administration) เปิดตัวระบบการรายงานความปลอดภัยอาหารใหม่ (New food safety reporting system) วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารแล้ว จีนจะสามารถดำเนินแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องที่สุด

            สำหรับระบบการรายงานฯใหม่ มีหลายภาคส่วนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค สำนักงานอาหารและยา (Food and drug administration) หน่วยงานสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น (Local health department)  ตลอดจนหน่วยงานระดับภูมิภาค ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527