สวัสดี

สหภาพยุโรปอัพเดตเพิ่มสะดิ้งเนเธอร์แลนด์ ในรายการอาหารใหม่

แชร์:
Favorite (38)

24 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศอนุญาตให้ตัวเต็มวัยจิ้งหรีดทองแดงลาย (Acheta domesticus) ของบริษัทในเนเธอร์แลนด์ซึ่งสงวนข้อมูลกระบวนการผลิตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะสถานประกอบการนี้
เป็นอาหารใหม่ (Novel food) ได้

ซึ่งนับว่าเป็นแมลงชนิดที่สามที่ได้อนุญาตให้วางจำหน่ายเป็นอาหารมนุษย์ในตลาดสหภาพยุโรปโดยกำหนดให้สินค้าที่มีส่วนผสมของจิ้งหรีดทองแดงลายต้องติดฉลากโดยมีใจความสำคัญ คือ สินค้าดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผู้บริโภคที่เคยมีอาการแพ้ครัชเตเชียน (สัตว์จำพวกกุ้ง กั้ง และปู) สินค้าจากครัชเตเชียนและไรฝุ่น หรือข้อความดังนี้

this product may cause allergic reaction to consumers
who are allergic to molluscs and crustaceans and/or dust mites

ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527