สวัสดี

FSAN เสนอขอปรับปรุงมาตรฐาน การจัดการความปลอดภัยอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

24 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หน่วยงานมาตรฐานสินค้าอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standards Australia and New Zealand, FSANZ) ได้เสนอมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่สำหรับผู้ให้บริการอาหารและธุรกิจค้าปลีกเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร และลดอัตราการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอาหารเป็นพิษ

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ร่างมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยอาหารดังกล่าว เปิดรับความคิดเห็นจากสาธารณะจนถึงวันที่ 11 เมษายน 2565

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527