สวัสดี

สิงคโปร์ประกาศ MRL สำหรับยาสัตว์ ที่พบตกค้างในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

10 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านอาหารแห่งสิงคโปร์ (Singapore Food Agency, SFA)
ได้ส่งหนังสือเวียนถึงผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร (Food Business Operators, FBO) เพื่อพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยปริมาณการตกค้างสูงสุด (Maximun Residue Level, MRL) สำหรับยาสัตว์ที่พบตกค้างในอาหาร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ค่า MRL ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 มกราคมนี้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527