สวัสดี

EFSA ออกระเบียบใหม่ว่าด้วย วัสดุสัมผัสอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

26 กันยายน 2552

EFSA ออกระเบียบใหม่ว่าด้วย วัสดุสัมผัสอาหาร

            หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) ออกคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติฉบับใหม่  (guideline) เกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัย  (Safety assessment) ของสารประกอบประเภท active substance และ intelligent substances ในวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สัมผัสอาหาร โดย EFSA ได้ให้นิยามไว้ดังนี้ 

นอกจากนี้ในคู่มือ ฉบับใหม่ยังได้อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินความปลอดภัย เช่น คุณสมบัติด้านพิษวิทยา (Toxicological property) การสลายตัวของสารประกอบเข้าสู่อาหารในบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527