สวัสดี

FDA และ NERO นำร่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไข่ของสหรัฐฯ

แชร์:
Favorite (38)

3 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 องค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) และ National Egg Regulatory Officials (NERO) ได้ประกาศใช้มาตรการสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ “Egg Regulatory Program Standards (ERPS)” โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ของรัฐบาลสหรัฐฯ คือ FDA กำกับดูแลตรวจสอบสินค้าไข่แบบมีเปลือก (shell eggs) ในขณะที่ USDA กำกับควบคุมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ (egg products) โดยโครงการ ERPS จะประกอบไปด้วยมาตรฐานทั้งหมด 10 ข้อ ได้แก่

  1. Regulatory Foundation
  2. Training Program
  3. Inspection Program
  4. Inspection Audit Program
  5. Egg-related Illness, Outbreak and Emergency Response
  6. Compliance and Enforcement Program
  7. Outreach Activities
  8. Program Resources
  9. Program Assessment
  10. Laboratory Support

 

          มาตรฐานทั้ง 10 ฉบับ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงของการจัดหาผลิตภัณฑ์ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ของสหรัฐฯ และมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องผู้บริโภคจากอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ จากการระบาดและเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่จากสหรัฐฯ โดยในปัจจุบันมีเพียงรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) และไอโอวา (Iowa) เท่านั้นที่เข้าร่วมในโครงการนำร่องของ ERPS

 

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527