สวัสดี

จีนแก้ไขกฎระเบียบจำกัดการใช้บรรจุภัณฑ์

แชร์:
Favorite (38)

3 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วยงานด้านการกำกับดูแลตลาดและหน่วยงานด้านมาตรฐานสินค้าของจีน (State Administration for Market Regulation : SAMR และ The Standardization Administration of the People's Republic of China : SAC) ได้ออกกฎระเบียบแก้ไขกฎระเบียบฉบับเดิมที่ว่าด้วยการจำกัดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มากเกินไปสำหรับสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องสำอาง โดยสาระสำคัญของการแก้ไขดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การตัดสินว่าบรรจุภัณฑ์ใดมากเกินไปหลายประเด็น อาทิเช่น

 

          ทั้งนี้ประเทศจีนเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่เริ่มให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม มีแนวทางนโยบายที่จะมุ่งลดการใช้ทรัพยากรและปริมาณขยะ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรและสร้างขยะหากใช้เกินความเหมาะสม

 

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527