สวัสดี

ประเทศมุสลิมเตรียมร่างมาตรฐานฮาลาลฉบับใหม่

แชร์:
Favorite (38)

26 กรกฎาคม 2552

ประเทศมุสลิมเตรียมร่างมาตรฐานฮาลาลฉบับใหม่

          สินค้าฮาลาล คือ สินค้าที่เป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม หมายถึง สินค้าที่ได้รับอนุมัติแล้วว่าชาวมุสลิมสามารถอุปโภค และบริโภคได้โดยไม่ผิดหลักศาสนาปัจจุบันสินค้าฮาลาลได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วไปทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคว่า เป็นอาหารที่มีความบริสุทธิ์และปลอดภัยสูง

          ในการประชุมที่เมือง Ankaraประเทศตุรกี เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา บรรดาประเทศมุสลิม ได้ร่วมกันร่างมาตรฐานสินค้าฮาลาลฉบับใหม่ โดยคณะกรรมมาธิการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานฮาลาล (Halal Standards Preparation Committee)  ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชสญด้านต่างๆจาก 52 ประเทศ และควบคุมดูแลโดยสำนักงานเพื่อการพัฒนาอิสลาม (IslamicDevelopment Agency: IKT)  เนื่องจากปัจจุบันมาตรฐานอาหารฮาลาลมีอยู่จำนวนมากและแตกต่างกันในแต่ล่ะประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศมุสลิมแบบยั่งยืน จึงมีกำหนดมาตรฐานฮาลาลกลางที่อยู่บนพื้นฐานซึ่งทุกประเทศสามารถใช้ร่วมกันได้ โดยพยายามขจัดปัญหาการตีความมาตฐานที่แตกต่างกันตามกฏของศาสนาในแต่ละประเทศมุสลิม เพื่อลดอุปสรรคด้านการค้าและการแข่งขันลง

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527