สวัสดี

สำนักงานอาหารและยาไต้หวันปรับกฎหมาย การกล่าวอ้างทางโภชนาการ

แชร์:
Favorite (38)

25 ตุลาคม 2564

13 ตุลาคม 2564 สำนักงานอาหารและยาประเทศไต้หวัน (Taiwan FDA) ได้ประกาศร่างกรอบคู่มือที่ปรึกษา (consultation draft) สำหรับการปรับกฎระเบียบว่าด้วยการกล่าวอ้างทางโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป (prepackaged food products) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527