สวัสดี

สหรัฐฯออกแผนอาหารปลอดภัย ป้องกันเชื้อ Salmonella

แชร์:
Favorite (38)

4 กรกฎาคม 2552

สหรัฐฯออกแผนอาหารปลอดภัย ป้องกันเชื้อ Salmonella

            สมาคมของผู้ผลิตและร้านค้าของสหรัฐอเมริกา (US grocery association) เปิดตัวแผนอาหารปลอดภัยภายใต้แนวคิด Wide ranging  ถือเป็นก้าวแรกในการพยายามป้องกันอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อหรือสารพิษของจุลินทรีย์ในอาหาร (Food borne illnesses)  โดยเฉพราะจากเชื้อ Salmonella  ซึ่งพบว่ามีการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์หลายชนิด และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจนถึงขั้นเสียชีวิต

            หลังจากที่สหรัฐฯ ประสบปัญหาการปนเชื้อ Salmonella  ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด โดยฌแพราะเนยถั่ว (Peanut butter) จึงได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ความสำคัญในเรื่องต่อไปนี้

การพัฒนาระบบเรียกคืนสินค้าให้ทันสมัยและรวดเร็ว  (Modernizing product recall)

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายและพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จะต้องดำเนินการเรียกคืนอย่างรวดเร็วที่สุด ปัจจุบันหลายภาคส่วนมีการพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การเรียกคืนสินค้าสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ภาครัฐฯ ยังเล็งเห็นข้อดีของการบูรณาการและผสมผสานกฏหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนลดจำนวนและประเภทลงได้

การปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices: GMPs)  

            มาตรฐาน GMP นับว่าเป็นก้าวแรกของการผลิตอาหารให้ปลอดภัย แต่บ่อยครั้งที่พบ ผลิตภัณฑ์มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ เนื่องจากการปฎิบัติไม่เป๋นไปตามขั้นตอนของ GMP รวมไปถึง การตรวจรับรองระบบโดยหน่วยงานที่ไม่ได้รับการยอมรับจากองค์กรสากล สมาคมผู้ผลิตและร้านค้าของสหรัฐฯอเมริกาจึงจัดอบรมให้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527