สวัสดี

FSA ต้องการลดปริมาณการบริโภคเกลือภายในปี 2555

แชร์:
Favorite (38)

2 กรกฎาคม 2552

FSA ต้องการลดปริมาณการบริโภคเกลือภายในปี 2555

Food Standards Agency  หรือสำนักงานมาตรฐานอาหาร ประเทศอังกฤษต้องการที่จะลดบริมาณการบริโภคเกลือของชาวอังกฤษไม่ให้เกิน 6 กรัม ต่อวันภายใน ปี 2555

            ต้งแต่ปี 2547 ทาง FSA ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงการบริโภคเกลือที่มากเกินไปอาจมีผลเสียต่อสุขภาพ และได้ทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนบริโภคเกลือไม่เกิน 6 กรัมต่อวัน โดยควรตรวจสอบฉลากอาหารก่อนการบริโภคปัจจุบันยังคงรณรงค์เตือนประชาชนใหตรวจสอบฉลากอาหาร และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณเกลือน้อยกว่า

            สำหรับปริมาณเกลือได้รับเด็กอายุ 1-3 ปีควรได้รับเกลือเฉลี่ย 2 กรัมต่อวัน อายุ 4-6 ปีควรได้รับเกลือเฉลี่ย 3 กรัมต่อวัน อายุ 7-10 ปี ควรได้รับเกลือเฉลี่ย 5กรัมต่อวัน อายุ 11 ปีขึ้นไปควนได้รับเกลือเฉลี่ย 6 กรัมต่อวัน

            ปัจจุบันชาวอังกฤษบริโภคเกลือเฉลี่ยสูงถึง 8.6 กรัมต่อวัน ลดลงจากปี 2544 ประมาณ 0.9 กรัม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวของผู้บริโภคและหลายๆ บริษัทพยายามที่จะลดปริมาณเกลือในผลิตภัณฑ์เพราะการบริโภคเกลือมากเกินไปก่อให้เกิดการเป็นโรคความดันเลือดสูงนำไปสู่โรคหัวใจ  การลดบริมาณการบริโภคเกลือของชาอังกฤษไม่ให้เกิน 6 กรัมต่อวันืจะสามารถป้องกันความเสี่ยงของโรคในประชากรมากถึง 20,200 คนต่อปี

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527