สวัสดี

จีนแจ้งรูปแบบการขึ้นทะเบียนและจัดการผู้ผลิตอาหารต่างประเทศ ที่นำเข้ามายังจีนตาม Decree 248

แชร์:
Favorite (38)

25 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ General Administration of Customs, P.R. China (GACC) ออกประกาศฉบับที่ 248 เรื่องการขึ้นทะเบียนและบริหารจัดการผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่จะนำเข้ามายังจีน (Regulations on the Registration and Administration of Overseas Products of Imported Food: Decree 248) ที่กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดมายังจีนต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรฯ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527